GRUPPEMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
MinigruppenAvlyst
KidsgruppenAvlyst
Nybegynner18.00-19.00
Barn 117.15-18.0018.00-19.00
Barn 218.45-20.30Se merknad17.15-19.00
Junior18.45-20.30Se merknad17.15-19.00
MERKNAD: Onsdager trener jentene i barn 2 og junior 17.00-17.45, guttene 19.00-19.45

I tillegg kommer privattimer etter direkte avtale med trener.

Alle treninger foregår på Hemmingstad Kultursenter, med unntak for torsdagstreningen for Barn 2 og junior, som foregår på Hauge skole.